Zasadanie Republikovej rady JDS

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) v súčasnosti združuje takmer 90 000 tisíc členov. Ich zástupcovia z Ústredia JDS, krajských a okresných organizácii JDS rokovali v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Rokujúcich seniorov JDS na pôde župného úradu privítal jeho riaditeľ Juraj Gerlici, ktorý povedal: "Trenčiansky samosprávny kraj sa dlhodobo snaží prepájať generácie a zlepšovať tak podmienky na ich život"

JDS je stavovskou organizáciou dôchodcov z územia celého Slovenska. "Zastrešuje 1200 základných organizácií, 71 okresných a 8 krajských organizácií. JDS v prvom rade chráni oprávnené záujmy seniorov," informoval prvý podpredseda JDS Igor Fabián. Zároveň dodal, že vo svojich stanovách má JDS približne tucet oblastí, v ktorých sa angažuje; od otázok zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ľudí v dôchodkovom veku, cez zabezpečovanie rekondičných pobytov, športových hier a speváckych súťaží až po prípravu ľudí na seniorský vek. V rámci svojej činnosti sa JDS snaží aj o osvetu a ochranu dôchodcov pred nekalými praktikami obchodníkov a obchodníckych skupín.

Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie hospodárenia za minulý rok a schválenie rozpočtu na tento rok," priblížil prvý podpredseda JDS Igor Fabián. Seniori si na dnešnom rokovaní tiež schválili výšku členského príspevku na rok 2017 a dotkli sa aj problematiky starodôchodcov.

Rokovanie kultúrnym vstupom spríjemnilo vystúpenie folklórneho súboru Studienka z Chocholnej.

Fotogaléria: https://i-zvonovinky.webnode.sk/zasadanie-rr-jds/ 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky